Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
background

Zapraszamy na kolejną edycję Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

Szczegóły odnośnie Ligi na plakacie oraz w regulaminie poniżej.

Lista zgłoszeniowa drużyny do pobrania z:

https://docs.google.com/document/d/1BCLpWV2s4cEDabha48C3e7DNbDOzoqzl0OVhzB4_vRo/edit?usp=sharing

 

REGULAMIN

Organizatorem rozgrywek jest:

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia

 

§ 1 - ZGŁOSZENIE DRUŻYN I  ZAWODNIKÓW  DO  GRY

 

1.Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na druku organizatora oraz dokonanie wpłaty wpisowego i jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu i przepisów gry w Lidze Piłki Nożnej na kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012”.  Maksymalna ilość drużyn zgłoszonych do ligi wynosi 12.

2.Wpłata na koszt Ligi Piłki Nożnej  wynosi 650 zł od drużyny.

3.   W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z gry w trakcie rozgrywek  nie przysługuje zwrot wpisowego.  

      4.  W przeciągu całego sezonu w jednej drużynie może występować maksymalnie
             16 zawodników.

      5. W lidze mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek.

     6.  W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (maksymalnie trzech       zawodników w drużynie- pisemna zgoda obojga rodziców) .

     7.  Dopuszcza się do gry w Lidze zawodnika zrzeszonego w klubach piłkarskich, figurujących na listach zgłoszeń klubów w ewidencji OZPN-ów na sezon 2017/2018- warunek pisemna deklaracja zawodnika o nie rozgrywaniu meczy w klubie macierzystym ( złamanie deklaracji będzie konsekwencja zabrania wszystkich punktów zdobytych przez drużynę)

    8. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczym zestawieniu drużyny z pełnymi danymi podanymi przez kapitana (imię nazwisko PESEL, adres zamieszkania) i nie jest zawodnikiem zawieszonym, pauzującym lub wycofanym z rozgrywek.

   9.Po złożeniu list startowych organizatorowi,  drużyna może zgłosić nowego zawodnika jedynie w przerwie między rozgrywkami lipiec sierpień, uzupełniając (a nie zmieniając) skład do liczby 16 zawodników.

 10. Zawody prowadzone są systemem ligowym każdy z każdym ( mecz i rewanż ).

 11. Zawodnicy wszystkich drużyn są zobowiązani na każdorazowe żądanie sędziego lub organizatorów do okazania przed, w czasie i po meczu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jego braku zawodnik nie będzie dopuszczony do gry w kolejce a drużyna, w której wystąpił podczas meczu zostanie ukarana walkowerem

     12. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem u sędziego prowadzącego spotkanie.

    13. Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika jest równoznaczne z walkowerem.

    14. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga zebranie kapitanów drużyn. Decyzje będą zapadały bezwzględną większością głosów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia decydujący glos należy do organizatorów Ligi. Zebranie kapitanów drużyn bez względu na liczbę przybyłych na to zebranie ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny lub zawodnika z rozgrywek w przypadku:

a) niedopełnienia formalności zgodnie z niniejszym regulaminem

b) niesportowe zachowanie się zawodników w czasie meczu i poza nim

c) notoryczne łamanie regulaminu

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia decydujący głos należy do organizatorów Ligi.

    15. Organizatorzy i prowadzący Ligę  nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w Lidze.

  16.  Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej za udział w rozgrywkach osób chorych  i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

   17. Zawodnicy, którzy mimo zakazów będą grali w biżuterii w razie nieszczęśliwego wypadku, którego następstwem jest utrata zdrowia  własnego lub osób trzecich, ponoszą odpowiedzialność prawną, cywilną i moralną za ten wypadek.

   18. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach Ligi zobowiązana jest do występowania w jednolitych strojach, przy czym bramkarze muszą się różnić ubiorem od pozostałych zawodników i sędziów. Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie obuwie sportowe (halówki lub śniegówki). Sędzia prowadzący zawody lub organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.

  19. Kapitan musi posiadać na rękawie widoczną opaskę. Dyskusję z sędzią może podjąć tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

  20. Drużyna automatycznie zostaje wykreślona z rozgrywek w przypadku, gdy zostanie zasądzony 3 walkower na jej niekorzyść.

  21.Wpłacenie wpisowego i przystąpienie do rozgrywek  jest jednoznaczne z podporządkowaniem się i akceptacją regulaminu przez wszystkich graczy drużyn występujących w Lidze.

22. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z systemem i terminarzem rozgrywek zatwierdzonym przez Organizatora. Organizator może przenieść rozgrywki na inny termin z powodów, które uniemożliwiają rozegranie meczy - o odwołaniu kolejki zostaną powiadomieni kapitanowie drużyn.

 

§ 2 - SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny pozostające w szatni, jako ostatnie, przed stwierdzeniem uszkodzeń.

2. Za kibiców finansowo odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.

3.  Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko + szatnia + ławeczki) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.

§ 3 - KARY

1.     Sędzia może ukarać zawodnika karą: 2 minut (żółta karta)lub czerwoną kartką (równoznaczną z karą meczu dla zawodnika - drużyna przez całe spotkanie gra w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek).

2.     Zawodnik, który otrzyma druga żółta kartkę  w meczu– automatycznie jest wykluczony z dalszej gry- czerwona karta bez możliwości powrotu do gry- zespół gra do końca w osłabieniu. – ukarany zawodnik ma pauzę w grze w kolejnym meczu.

3.     Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.

4.     Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary( kara odbywa się w okolicy linii środkowej boiska) - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik  powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu arbitra

5.     Sędzia może ukarać karą czasową odłożoną, w przypadku, gdy na boisku pozostałoby tylko 3 zawodników drużyny.

6.     Kary czasowe o charakterze obligatoryjnym przewidziane są za:

  • celowe zagranie piłki ręką - 2 minuty kary
  • pozbawienie drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)
  • pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym, lub rzutem karnym
  • faul taktyczny, tzn. przerwanie korzystne akcji- 2 minuty kary
  • brutalne zagranie, poważnie rażący faul –czerwona kartka
  • uderzenie przeciwnika - czerwona kartka,
  • zachowanie prowokacyjne, wybitnie niesportowe zachowanie - czerwona kartka.
  • obraźliwe gesty lub słowa w stosunku do sędziego, zawodnika, (wywołanie, udział w bójce), itp. - czerwona kartka
  • negowanie i komentowanie w prowokacyjny sposób decyzji sędziego -2 minuty
  • Bramkarz może blokować nogami strzał lub podanie piłki w obrębie pola karnego (możliwość wślizgów przez bramkarza w obrębie pola bramkowego) .
  • Za wślizg zawodnika z pola w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny i karę 2 minut oraz żółtą kartkę dla zawodnika (jeżeli po rzucie karnym padnie bramka zawodnik  powraca na boisko, nie dotyczy sytuacji, w której zawodnik otrzyma czerwoną kartkę).
  • Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik "przecina" tylko tor piłki.
  • Zawodnik ukarany czerwoną kartką ponosi karę:
  • Pierwsza czerwona kartka - kara meczu i absencja w następnej kolejce.
  • Druga (i każda kolejna) czerwona kartka - kara meczu, i absencja w dwóch następnych kolejkach.
  • Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy jego zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników Ligi.
  • Zawodnik, któremu udowodni się, że gra pod wpływem alkoholu musi opuścić boisko i udać się do szatni. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry w 2 spotkaniach.
  • Sprawy, które nie zostały uregulowane w regulaminie rozpatrywane będą według przepisów PZPN dotyczących gry w piłkę nożną.
  • Obowiązuje zasada - sędzia ma zawsze rację.
  • Zawodnik krwawiący musi opuścić pole gry.
  • Niedozwolona jest gra, zabrania się grania w łańcuszkach, kolczykach z zegarkiem na ręku
  • Żółtą lub czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie może otrzymać gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku.  W takim przypadku karę musi odbyć jeden z zawodników będących na boisku.
  • Sędzia może ukarać zawodnika także za notoryczne przeklinanie na boisku lub poza nim.

§ 4  - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1.     Mecz składa się z dwóch równych części po 20 minuty każda z 2-5 minutową przerwą pomiędzy nimi.

2.     Po przerwie drużyny zamieniają się stronami boiska.

3.      Drużyny grają po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.

4.     Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.

5.     Walkower orzeka sędzia po upływie 5 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.

6.     Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian przy ławce zawodników rezerwowych.

7.      Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 3 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego.

8.     Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.  

9.     Rzut z autu wykonujemy nogą z linii boiska .

10.  Piłka powinna stać nieruchomo

11.  Złe wykonanie autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie przeciwnej

12.  Gra toczy się do gwizdka sędziego.

13.  Zatrzymanie czasu następuje tylko w wypadku urazu zawodnika lub też braku piłek do gry, reguluje to sedzia zawodów

14.  Bramkarz wznawia grę rzutem z ręki. Nie ma tzw .„piątek”

15.  Z rozpoczęcia gry można bezpośrednio zdobyć bramkę, podobnie jak z rzutu rożnego, rzut z autu traktowany jest jak rzut wolny pośredni

16.  Nie obowiązuje przepis o „spalonym”.

17.  Zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w lidze należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego zespołu.

18.  W sezonie 2014/2015 nie ma możliwości przekładania spotkań .

19.  Organizator może odwołać całą kolejkę z przyczyn niezależnych

20.  Kapitan drużyny lub zawodnik jest zobowiązany do podania strzelców bramek w meczu.

21.  O miejscu w tabeli decydują:

a)    zdobyte punkty

b)    większa dodatnia różnica bramek

c)     ilość strzelonych bramek

d)    wynik bezpośredniego meczu między zespołami, które mają taką samą ilość punktów oraz bramek strzelonych i straconych.   

    

§ 5 - NAGRODY

 1.       Puchary i medale dla zawodników 3 najlepszych drużyn, dyplomy dla pozostałych zespołów oraz pamiątkowe statuetki dla Króla Strzelców Ligi i Najlepszego Bramkarza Ligi.

 

 

§ 6 – UWAGI KOŃCOWE

   

1.     Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie Organizatora.

Adres Organizatora: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia, tel. 65 – 57-11-320 lub 609-361-224, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.sport.krobia.pl 

2024  Sport - Gmina Krobia   globbers joomla templates