Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
background

Otwarcie Siłowni od 10 czerwca

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy aktualne zasady zachowania bezpieczeństwa oraz funkcjonowania Siłowni/Klubu Fitness w Krobi. Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

Siłowni/klubu fitness, ul. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

1.     Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie  epidemii COVID-19 dla uczestników zajęć oraz pracowników/trenerów, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w siłowni/klubie fitness ul. Zwierzyckiego 1.

2.     Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach siłowni/klubu fitness.

§2

Procedura obejmuje:

1.     Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/trenerów, zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

2.      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/trenera oraz klienta.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja pomieszczeń

1.     Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w  siłowni/klubie fitness   w następujących miejscach: przy głównym wejściu do budynku, przy toaletach, przy każdej strefie treningowej.

2.      Ustala się limit uczestników zajęć (min. 10 m2 pomieszczenia na osobę):

·                 Parter – 6 osób + trener,

·                 1 piętro – 6 osób + trener,

3.     Należy utrzymać odległości 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness

4.     Podczas ćwiczeń siłowych obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób.

5.     Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (np. mata, ręcznik, butelka z wodą)

6.     Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła.

7.     W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się:

·       Rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie do używania co drugiej maszyny w tym samym momencie,

·       0,5 godzinne przerwy techniczna na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń siłowni/klubu fitness, po każdych zajęciach,

·       Dezynfekcję każdego urządzenia używanego przez klienta po zakończonym ćwiczeniu- czynność realizowana jest przez  klienta,

·       Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk,

8.     Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodować niedopuszczenie do zajęć. W czasie zajęć nie ma możliwości przebywania osób poza klientami i pracownikami siłowni na terenie obiektu.

9.     Od osób uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych.

10.  Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych( policja). Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć na siłowni.

§4

Procedury ochronne dla pracowników GCKiR

1.     Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z interesantami. W przypadku prowadzenia zajęć/ćwiczeń,  przebywania samodzielnego pracowników/trenerów, istnieje możliwość niestosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

2.     Częste mycie i dezynfekcja rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

3.     Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

4.     Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach.

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem:

1.     Klienci przed wejściem do obiektu zostaną poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:

·       Obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej;

·       Są objęci kwarantanną lub izolacją,

·       Mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.

2.     W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren siłowni/klubu fitness. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

3.     Zgłoszenie incydentu do dyrektora GCKiR oraz poinformowanie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gostyniu –tel., 65 57230 89, 505 019 375, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

4.      Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5.     §6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

1.     W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2.     W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów należy zgłosić incydent do dyrektora GCKiR,  niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzyma przyjmowanie klientów i powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyniu oraz stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

3.       Należy ustalić obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ustalone zostają listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał pracownik.

4.     Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Postanowienia końcowe:

 

1.     Klienci zobowiązani są do zapoznania się z  nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń ( stanowiący załącznik do niniejszych procedur).

2.     Uczestnik zajęć niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness
w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zajęć.

3.     Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia dyrektora GCKiR.

4.      Zaleca się śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.kultura..krobia.pl  oraz www.facebook.com/Silownia.Krobia

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

w Krobi

Anna Krzyżostaniak

              04.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik

Regulamin bezpiecznego korzystania z klubu fitness/siłowni w Krobi

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 

1.  W siłowni wyznaczono limit 12 osób mogących równocześnie przebywać na terenie całego obiektu.
2. Przy recepcji przebywać może tylko 1 klient z zachowaniem bezpiecznej odległości 2m (zostaną wprowadzone oznaczenia w formie naklejek podłogowych, informujące o strefach bezpieczniej odległości)
.
3. Klient przed wejściem zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania ankiety wstępnej kwalifikacji wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu „Regulaminu bezpiecznego korzystania z siłowni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”.
4. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie punktualnie na zajęcia oraz opuszczanie klubu niezwłocznie po zakończeniu treningu.
5. Każdy klient zobowiązany jest do posiadania swojego ręcznika, butelki z wodą itp.

6
. Wprowadzone zostają przerwy techniczne, po każdych zajęciach, podczas których  siłownia zostanie gruntownie zdezynfekowany i przewietrzony.

7. W siłowni należy bezwzględnie przestrzegać 2m odległości od pozostałych ćwiczących oraz personelu.
8. Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki. Wyjątek stanowi czas treningu.
9. Na terenie siłowni zostały rozmieszczone dodatkowe płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o skorzystanie z nich niezwłocznie po wejściu do klubu, każdorazowo przed i po bezpośrednim kontakcie                 z drugą osobą, powierzchniami i przedmiotami często użytkowanymi, skorzystaniu z toalety, przed

dotykaniem ust, nosa czy oczu.

10. Na terenie siłowni zostały rozmieszczone dodatkowe preparaty do dezynfekcji sprzętu oraz powierzchni, prosimy o dezynfekowanie przed oraz po użyciu: sprzętu (maszyn i akcesoriów) znajdujących  się na siłowni.

11. W miarę możliwości, ze względów bezpieczeństwa, prosimy o korzystanie ze swoich sprzętów    i pomocy (np. maty), równocześnie sprzęt klubowy pozostaje do dyspozycji z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa i higieny (dezynfekcja).

12. W całym obiekcie dopuszcza się używania magnezji w płynie (zabrania się używania magnezji w kostce lub w woreczku).

13. Na salach siłowni zostały wprowadzone następujące limity:

sala parter – 6 osób + 1 trener, sala 1 piętro – 6 osób + 1 trener.
14. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane bezpośrednio w recepcji siłowni/klubu.

15. Ze względu na zmniejszony limit uczestników zajęć zorganizowanych, a co za tym idzie ograniczoną ich dostępność, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad zapisów oraz odwoływania swojego udziału w zajęciach (regulaminowy czas na odwołanie swojego udziału to maksymalnie 2h przed

rozpoczęciem zajęć.

16. Ścianka wspinaczkowa zostaje nieczynna do odwołania.

17. Szatnie oraz kabiny prysznicowe zostają wyłączone z użytkowania. Klienci proszeni są, by na

trening przychodzili już przebrani.

18. Obowiązuje zakaz korzystania z suszarek nadmuchowych.

19. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa zostaną upomniane oraz pouczone przez personel klubu, a w przypadku dalszego nie stosowania się, poproszone o opuszczenie obiektu.

 

Infografiki:

 

 

 

 

 

2024  Sport - Gmina Krobia   globbers joomla templates